Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás tímto informovali:

Výroba ve společnosti MH-plast, s.r.o., je v současné době plně funkční a bez omezení. 

Kancelář je v provozu s vyloučením vstupu veřejnosti, preferujeme telefonický nebo elektronický kontakt /tel. 565 533 700, nebo info@mh-plast.cz/

Zaměřování zakázek a montáže zakázek jsou po dohodě se zákazníky prováděny bez omezení, s důsledným dodržováním všech hygienických opatření. 

Servis provádí jen bezodkladné servisní zásahy.
 

Výše uvedená opatření reagují na stávající průběh šíření koronaviru a budou doplňována o návazné kroky dle aktuálního vývoje.