Poptávkový formulář

Email
Telefon
Zpráva
MH - plast, s.r.o. - netkatalog.czPlastová okna - netkatalog.cz

Údržba a čištění plastových oken a dveří

 

Čištění

Pro čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla. Používejte pouze vodu, saponáty, technický benzín nebo líh. Vyvarujte se mechanického čistění povrchu a použití čistících prostředků s abrasivními částicemi, mohlo by dojít k poškrábání! Dále je potřeba udržovat obvodové kování v čistotě. Pravidelně, alespoň 1x ročně, vysajte prach a nečistoty z kování po obvodu křídla. Ve spodní části okna jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem, občas je propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. Rámy a křídla oken a dveří, znečištěné PU pěnou, lze očistit pouze mechanicky vybroušením a následným vyleštěním.

 

Mazání obvodového kování

Obvodové kování oken a dveří je složeno z třecích součástí. Je potřeba 1x za půl roku, nebo podle používání, po předchozím vyčištění obvodového kování, namazat všechna pohyblivá místa. K mazání používejte bezbarvou vazelínu, silikonový olej nebo jiný řídký olej. K ochraně těsnění používejte silikonový olej.

Důležité!

Kování  n e s m í  přijít do kontaktu s žádným dezinfekčním, protiplísňovým prostředkem např. SAVO.

Rosení skel a prevence

U všech typů oken a dveří může docházet v chladném období k rosení oken zevnitř místnosti. Vodní páry, vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. Tím bývá zpravidla okno, ať už je osazeno jakýmkoliv sklem. Stává se tak většinou u starých vlhkých domů, novostaveb, v místnosti málo vytápěné nebo v místnosti s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Tyto jevy jsou individuální a nevztahuje se na ně záruka.

 

Zabránit nebo snížit rosení skel uvnitř místnosti lze několika způsoby:

2x denně intenzívně větrat (asi 5 minut)

žaluzie musí být vytaženy

záclona nesmí bránit proudění vzduch k oknu (musí být krátká)

parapetní deska nesmí bránit proudění vzduchu (nesmí zakrývat radiátor)

pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch, proudící od něj nahoru, osušoval okno

na parapetní desce nesmí být žádný zdroj vlhkosti (např. květináč)

omezit zdroje vlhkosti v místnosti nebo domě

zvýšit teplotu v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti)

v kuchyni při vaření používejte odsavač par (digestoř)